Termeni și condiții

Bine ați venit la Enagic România

Accesând acest site presupunem că acceptați integral acești termeni și condiții. Nu continuați să utilizați site-ul Enagic România dacă nu acceptați toți termenii și condițiile menționate în această pagină. Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții, Declarație privind Declarația de confidențialitate și Declarație de respingere a răspunderii și oricare sau toate acordurile: "Clientul", "Tu" și "Dvs." se referă la dvs., persoana care accesează acest site și acceptă Termenii și condițiile Companiei.

"Compania", "Noi înșine", "Noi", "Noi" și "Noi", se referă la Compania noastră. "Partidul", "Părțile" sau "Noi" se referă atât la Client, cât și la noi înșine, fie la Client, fie la noi înșine. Toți termenii se referă la oferta, acceptarea și luarea în considerare a plăților necesare pentru realizarea procesului de asistență acordată Clientului în modul cel mai adecvat, fie prin întâlniri oficiale cu durată determinată, fie prin orice alt mijloc, cu scopul expres de a satisface Nevoile clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor / produselor declarate ale Companiei, în conformitate cu și în conformitate cu legislația în vigoare a companiei. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau a altor cuvinte în capitalizarea singulară, plurală și / sau el / ea sau ei, sunt considerate interschimbabile și, prin urmare, se referă la aceleași.

Folosim cookie-urile. Prin utilizarea site-ului Enagic România sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica de confidențialitate a Enagic România. Majoritatea site-urilor interactive moderne utilizează cookie-uri pentru a ne permite să preluăm detaliile utilizatorilor pentru fiecare vizită. Cookie-urile sunt folosite în anumite zone ale site-ului nostru pentru a permite funcționalitatea acestei zone și ușurința utilizării pentru acei vizitatori. Unii dintre partenerii noștri afiliați / publiciști pot utiliza, de asemenea, module cookie.

Nu ai voie să:

republici materiale de pe https://www.enagic-romania.ro
vinzi, închiriezi sau să oferi material sub-licențiat de pe https://www.enagic-romania.ro
Reproduci, duplici sau să copiezi material de pe https://www.enagic-romania.ro

Următoarele organizații se pot conecta la site-ul nostru Web fără aprobarea scrisă prealabilă:

Agentii guvernamentale;

Motoare de căutare;

Organizațiile de știri;

Distribuitorii de directoare on-line, în momentul în care ne afișează în director, se pot conecta la site-ul nostru Web în același mod în care acestea fac trimitere la site-urile Web ale altor companii listate;

Acordurile de afaceri acreditate la nivel global, cu excepția solicitării organizațiilor nonprofit, a centrelor comerciale de caritate și a grupurilor de colectare a fondurilor de caritate, care nu pot fi hiperlinkate la site-ul nostru Web.

Organizațiile aprobate pot să creeze hyperlink-uri către site-ul nostru Web, după cum urmează:

Folosind numele firmei noastre;

Utilizând identificatorul de resurse uniform (adresa Web) la care este conectat;

Utilizând orice altă descriere a site-ului Web sau a materialului care este legat de acest lucru are sens în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care leagă.

Rezervarea drepturilor

Ne rezervăm dreptul oricând și la discreția sa de a solicita eliminarea tuturor legăturilor sau a oricărui link special către site-ul nostru Web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate legăturile de pe site-ul nostru Web, la cererea noastră. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și politica de legătură. Continuând să vă conectați la site-ul nostru Web, sunteți de acord să respectați și să respectați acești termeni și condiții de legătură.

Răspunderea pentru conținut

Nu vom avea nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice conținut care apare pe site-ul dvs. Web. Sunteți de acord să ne despăgubiți și să vă apărați împotriva tuturor pretențiilor care decurg din sau pe site-ul dvs. Nici un link (link-uri) nu poate apărea pe nici o pagină a site-ului dvs. Web sau în nici un context care conține conținut sau materiale care pot fi interpretate ca fiind calomnioase, obscene sau penale sau care încalcă altfel sau susțin încălcarea sau alte încălcări, drepturile terților.

Eliminarea link-urilor de pe site-ul nostru

Dacă găsiți orice legătură pe site-ul nostru Web sau pe orice site web legat de orice motiv, ne puteți contacta despre acest lucru. Vom lua în considerare cererile de eliminare a legăturilor, dar nu vom avea nici o obligație de a face acest lucru sau de a vă răspunde direct. În timp ce ne străduim să ne asigurăm că informațiile de pe acest site sunt corecte, nu garantăm exhaustivitatea sau acuratețea acestora; nici nu ne angajăm să ne asigurăm că site-ul Web rămâne disponibil sau că materialul de pe site este actualizat.

Informații de credit și de contact

Această pagină de Termeni și condiții a fost creată la generatorul terms and conditionstemplate.com. Dacă aveți întrebări referitoare la oricare dintre termenii noștri, vă rugăm să ne contactați.

Accesând acest site presupunem că acceptați integral acești termeni și condiții. Nu continuați să utilizați site-ul Enagic România dacă nu acceptați toți termenii și condițiile menționate în această pagină. Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții, Declarație privind Declarația de confidențialitate și Declarație de respingere a răspunderii și oricare sau toate acordurile: "Clientul", "Tu" și "Dvs." se referă la dvs., persoana care accesează acest site și acceptă Termenii și condițiile Companiei.

“The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law of . Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

We employ the use of cookies. By using Enagic Romania's website you consent to the use of cookies in accordance with Enagic Romania’s privacy policy.Most of the modern day interactive web sites use cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use cookies.